Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Квадратни гайки

Квадратните гайки са по-рядко използвани, като основната им разлика от шестостенните е тяхната форма.В средата си имат отвор с резба, която, както и другите гайки може да бъде с различен вид(най-често метрична) или стъпка(най-често нармална).Гайката може да бъде скосена или без скосяване.

Квадратни гайки