Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Глухи гайки с неметална вложка DIN 986

Глухите гайки с неметална вложка DIN 986 са с шестостенна форма. Глухата гайка с неметална вложка е стопорна гайка и е предназначена за самозаконтряне, когато се достигне до неметалната част, която чрез деформация постига самозаконтрянето. Глуха гайка с неметална вложка  се изработва с якост 6.,8. и 10.

Глухи гайки с неметална вложка DIN 986