Условия за ползване

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1. Данни за продавача

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ГАЛДИ"ООД със седалище гр. Созопол, ул. "Морски скали" 5 и булстат BG812238017 /накратко изписван по-долу galdibg.com или Продавача/ и клиентите на електронния магазин „galdibg.com”.

1.2. Може да се свържете с galdibg.com на телефон 0887462239 или на e-mail: [email protected].

2. Общи положения

2.1. Общите условия на galdibg.com са задължителни за всички Клиенти на сайта.

2.2.  Всяко използване на сайта означава, че Вие (а) сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от galdibg.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

2.4. galdibg.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

2.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия galdibg.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

2.6. Екипът на galdibg.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, galdibg.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3. Сключване на договор

3.1.  Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през сайта като направи поръчка по електронен път или по телефона.

3.2.   galdibg.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление galdibg.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи galdibg.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

3.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

 

4. Политика за онлайн продажба

4.1.  Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

4.2. Комуникацията с galdibg.com може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

4.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с или без включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4.4.  В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, galdibg.com не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

4.5. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

4.5. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът МОЖЕ да бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

 

5. Използване на подизпълнители

5.1. galdibg.com има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. galdibg.com ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

6. Поръчка

6.1.  Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

6.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката, нито до автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.3. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на galdibg.com да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

6.4. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от galdibg.com в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от galdibg.com и законовият срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на galdibg.com Продукта до офис на Спиди, гр.Бургас [8000], кв.Победа или на адрес:  "ГАЛДИ"ООД, гр. Созопол, ул. "Морски скали", като междувременно уведоми galdibg.com за това на [email protected] или на тел.: 0888 612835 .

6.5.  Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

 

7. Реклама

7.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в сайта, се съгласява да получава Бюлетини.

7.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

7.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

8. Плащане

8.1.  Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта, са крайни и включват ДДС(ако не е указано, че са без ДДС), както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. 

 

9. Доставка на стоки

9.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл [email protected] и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

9.3. Цената на доставката на стоки, предлагани от galdibg.com се генерира от товарителницата, след набиране на поръчката.

 

10. Гаранции

10.1. С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване galdibg.com, ако стоката е придружена с гаранционна карта.

 

11. Прехвърляне на собствеността

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

12. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 
Факс: 02 / 940 36 40 
Уeб caйт: www.cpdp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18 
Уeб caйт: www.kzp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 
Факс: 02 / 980 73 15 
Уeб caйт: www.cpc.bg

 

13. Други

 

13.1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия

 

 

14. Рекламации

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените от закона срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемането на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Стоките, които имат приложена гаранция подлежат на Условия на рекламация предвидени в търговската гаранция на производителя.

 

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта galdibg.com.

Методи на плащане: visa visa electron maestro mastercard
Всички права запазени, Galdi, 2024
Създаден от NCWStudio.com