Активни филтри

Шпилка DIN 975 M4X1000 BL4.8

0,58 лв.

Диаметър: 4 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 0.58 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M4X1000 ZN4.8

0,61 лв.

Диаметър: 4 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 0.61 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M6X1000 BL8.8

0,78 лв.

Диаметър: 6 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 8.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 0.78 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M6X1000 ZN8.8

0,69 лв.

Диаметър: 6 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 8.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 0.69 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M8X1000 BL10.9

2,04 лв.

Диаметър: 8 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 10.9

Покритие: BL

Цена  1бр.: 2.04 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M8X1000 ZN10.9

3,20 лв.

Диаметър: 8 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 10.9

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 3.20 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M5X1000 BL4.8

0,67 лв.

Диаметър: 5 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 0.67 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M6X1000 BL4.8

0,69 лв.

Диаметър: 6 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 0.69 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M8X1000 BL4.8

1,08 лв.

Диаметър: 8 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 1.08 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M10X1000 BL4.8

1,69 лв.

Диаметър: 10 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 1.69 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M12X1000 BL4.8

2,71 лв.

Диаметър: 12 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 2.71лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M14X1000 BL4.8

3,80 лв.

Диаметър: 14 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 3.80 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M16X1000 BL4.8

5,11 лв.

Диаметър: 16 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 5.11 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M18X1000 BL4.8

6,33 лв.

Диаметър: 18 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 6.33 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M20X1000 BL4.8

7,99 лв.

Диаметър: 20 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 7.99 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M22X1000 BL4.8

9,73 лв.

Диаметър: 22 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 9.73 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M24X1000 BL4.8

11,74 лв.

Диаметър: 24 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 11.74 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M27X1000 BL4.8

15,67 лв.

Диаметър: 27 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 15.67 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M30X1000 BL4.8

17,68 лв.

Диаметър: 30 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 17.68 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M33X1000 BL4.8

31,59 лв.

Диаметър: 33 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 31.59 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M36X1000 BL4.8

29,69 лв.

Диаметър: 36 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 29.69 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M39X1000 BL4.8

32,66 лв.

Диаметър: 39 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 32.66 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M42X1000 BL4.8

45,51 лв.

Диаметър: 42 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 45.51 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M48X1000 BL4.8

52,03 лв.

Диаметър: 48 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: BL

Цена  1бр.: 52.03 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M5X1000 ZN4.8

0,70 лв.

Диаметър: 5 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 0.70 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M6X1000 ZN4.8

0,73 лв.

Диаметър: 6 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 0.73 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M8X1000 ZN4.8

0,91 лв.

Диаметър: 8 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 1.14 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M10X1000 ZN4.8

1,78 лв.

Диаметър: 10 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 1.78 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M12X1000 ZN4.8

2,85 лв.

Диаметър: 12 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 2.85 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M14X1000 ZN4.8

4,00 лв.

Диаметър: 14 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 4.00 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M16X1000 ZN4.8

5,38 лв.

Диаметър: 16 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 5.38 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M18X1000 ZN4.8

6,66 лв.

Диаметър: 18 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 6.66 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M20X1000 ZN4.8

8,41 лв.

Диаметър: 20 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 8.41 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M22X1000 ZN4.8

10,24 лв.

Диаметър: 22 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 10.24 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M24X1000 ZN4.8

9,89 лв.

Диаметър: 24 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 12.36 лв. без ДДС

Шпилка DIN 975 M27X1000 ZN4.8

16,49 лв.

Диаметър: 27 мм

Дължина: 1000 мм

DIN: 975

Материал: St

Якост: 4.8

Покритие: ZN

Цена  1бр.: 16.49 лв. без ДДС

Шпилка с цяла резба

Шпилката с цяла непрекъсната резба е резбован прът с нарязана метрична или инчова резба служещ за създаване на резбово съединение, чрез завиване на гайка или навиване на пръта във вътрешността на корпуса(основата).Чрез шпилката, която може да бъде в стандартния случай 1000мм, 2000мм или 3000мм, както и на всеки размер според нуждите на потребителя се закрепват по големи детайли или висящи скари, кабели, тръби и други.Шпилките се изработват от различни материали и якости в зависимост от нуждата за здравина и корозоустойчивост.Особенно внимание сме обърнали на точността на размера на шпилките за прецизни сглобки, където сме специалисти и предлагаме собствено производство с производителни и точни машини.

Шпилка с цяла резба