Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Високи гайки с неметална вложка DIN 982/ ISO 10512

Високите гайки с неметална вложка DIN 982/ISO 10512 са с шестостенна форма. Високата гайка с неметална вложка са стопорни гайки и са предназначени за самозаконтряне, когато се достигне до неметалната част, която чрез деформация постига самозаконтрянето. Високата гайка с неметална вложка  се изработва с якост 6.,8. и 10.

Високи гайки с неметална вложка DIN 982/ ISO 10512