Активни филтри

Пружинни, заключващи, пръстени

Осигурителните(заключващи) шайби и пръстени са изключително разнообразни по предназначение, принцип на действие и форма.Всички те обаче имат подобно предназначение, преди всичко за сигурно осигуряване на резбововото съединение против саморазвиване.Самоосигуряващите шайби и пръстени се прилагат(влагат) ней-вече при динамично натоварени сглобки, подложени на силни вибрации на движещи се части.Формите са изключително разнообразни, срязани пръстени, кръгли тела със зъби на външния или вътрешния диаметър, с конусовидна форма и други.От важно значение е материала, от който са изработени шайбите и пръстените.Много често те са изработени от пружинна стомана за създаване на сила срещу саморазвиване в осева посока на резбовото съединение.

Пружинни, заключващи, пръстени