Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Квадратни гайки без скосяване DIN 562

Квадратните гайки без скосяване по DIN 562 са с квадратна форма. Използването на квадратната гайка без скосяване е с оглед на приложението и мястото. Квадратните гайки могат да се изработват от въглеродна или неръждаема стомана, цветни метали или пластмаса.

Квадратни гайки без скосяване DIN 562