Активни филтри

Нитове

Нитовете са с цилиндрични тела и различна форма на главата-от полуобла, плоска до фрезенкова.Поставят се в цилиндрични отвори с малко по голям диаметър на две или няколко тела с функцията да ги скрепят неподвижно.Самото занитване(скрепяване) се извършва чрез деформиране(зачукване) на долната цилиндрична част до форма, която не разрешава разглобяването на съединението.Материалът от който са изработени нитовете може да е желязо, алуминий, мед и други, в зависимост от скрепяваните детайли.

Нитове