Активни филтри

Подложни шайби

Подложните шайби са крепежно изделие, което създава по голяма контактна повърхност за главата на болта или гайката. Подложната гайка предпазва повърхността на закрепвания детайл от нараняване. По формата, якостта и покритието подложните шайби са много разнообразни. Материалът на всяка подложна шайба се подбира според предназначението. За морски условия, иаползваме неръждаеми подложни шайби стомана А2 и А4.

Подложни шайби