Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Гресьорка

Гресьорките известни още като смазващи нипели, са нипели със специална конструкция предназначени за осъществяване на  достъп на смазваща маса до въртящите се или триещи се детайли по време на работа.Те имат различна форма, но в общия случай са тяло, завършващо с резба в единия край и връх(вход) през, който чрез поставяне на гресиращото устройство(такаламид) се подава смазката.Във вътрешността на тялото има канал за придвижване на смазката през гресьорката.Върхът може да е прав, на 45 или 90 градуса.

Гресьорка