Активни филтри

Дюбел Е 4х20мм

0,02 лв.

Диаметър: 5 мм

Дължина: 25 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,019  лв. без ДДС

Дюбел Е 5х25мм

0,02 лв.

Диаметър: 5 мм

Дължина: 25 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,017  лв. без ДДС

Дюбел Е 6х30мм

0,02 лв.

Диаметър: 6 мм

Дължина: 30 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,0165  лв. без ДДС

Дюбел Е 7х30мм

0,02 лв.

Диаметър: 7 мм

Дължина: 30 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,0199  лв. без ДДС

Дюбел Е 8х40мм

0,03 лв.

Диаметър: 8 мм

Дължина: 40 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,0338  лв. без ДДС

Дюбел Е 10х50мм

0,06 лв.

Диаметър: 10 мм

Дължина: 50 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,0636  лв. без ДДС

Дюбел Е 10х60мм

0,05 лв.

Диаметър: 10 мм

Дължина: 60 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,055  лв. без ДДС

Дюбел Е 12х60мм

0,10 лв.

Диаметър: 12 мм

Дължина: 60 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0.102  лв. без ДДС

Дюбел Е 14х75мм

0,18 лв.

Диаметър: 14 мм

Дължина: 75 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0.178  лв. без ДДС

Дюбел TPF 6х37мм

0,07 лв.

Диаметър: 6 мм

Дължина: 37 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,0696  лв. без ДДС

Дюбел пирон UCX 5х25мм

0,10 лв.

Диаметър: 5 мм

Дължина: 25 мм

Материал: Р6

Винт-пирон: жълто поцинкован

Цена  1бр.: 0,0985 лв. без ДДС

Дюбел TPFC 6х51м

0,07 лв.

Диаметър: 6 мм

Дължина: 51 мм

Материал: Р6

Цена  1бр.: 0,0658 лв. без ДДС

Дюбел за бетон

Дюбелите за бетон се разтварят в отвора, чрез навиването на винта в дюбела, като създават сили напречни на оста на дюбела, които не позволяват измъкването му в осева посока и неговото превъртане.

Дюбел за бетон