Активни филтри

Шпилки

Шпилката е резбово съединение без глава и участва в свързваща конфигурация с гайки или се навива в корпуси. В зависимост от материала, в който ве използва шпилката, може да бъде за дърво, за метал или комбинирана. Шпилките са с изцяло нарязана по дължината на стеблото резба или с частично нарязана резба. Всяка шпилка, може да бъде изработена от стомана, цветни метали или пластмаса. Характеристиката на шпилката е свързана с вида на резбата, якостта и покритието.

Шпилки