Тежки закрепвания

Анкерите за тежки закрепвания са специално разработени и се прилагат за критични по отношение на сигурността приложения, например носещи конструкции.Изборът и определянето на размера е въз основа на прецизни приложни изисквания.Правилното монтиране на тези продукти, почти изцяло предназначени за бетон изисква спазване на строга последователност от процедури.Както и при другите анкери закрепването се основава на създаване на сили насочени към стените на отвора, които създават триене. 

Тежки закрепвания

Активни филтри

Сегментен анкер SZ-S 10-10 (1бр.)

4,08 лв.

Диаметър на анкера: 10мм

Диаметър на болта: М6

Дължина на болта: 70мм

Дебелина на закрепване: 10мм

Дълбочина: 65 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 4,0825 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 10-50 (1бр.)

5,33 лв.

Диаметър на анкера: 10мм

Диаметър на болта: М6

Дължина на болта: 110мм

Дебелина на закрепване: 50мм

Дълбочина: 65 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 5,3493 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 12-25 (1бр.)

6,94 лв.

Диаметър на анкера: 30мм

Диаметър на болта: М8

Дължина на болта: 100мм

Дебелина на закрепване: 30мм

Дълбочина: 80 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 6,9368 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 12-50 (1бр.)

7,71 лв.

Диаметър на анкера: 50мм

Диаметър на болта: М8

Дължина на болта: 120мм

Дебелина на закрепване: 50мм

Дълбочина: 80 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 7,7076 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 14-25 (1бр.)

9,37 лв.

Диаметър на анкера: 14мм

Диаметър на болта: М10

Дължина на болта: 110мм

Дебелина на закрепване: 50мм

Дълбочина: 95 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 9,3684 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 14-50 (1бр.)

10,67 лв.

Диаметър на анкера: 50мм

Диаметър на болта: М10

Дължина на болта: 130мм

Дебелина на закрепване: 45мм

Дълбочина: 95 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 10,6718 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 18-25 (1бр.)

15,74 лв.

Диаметър на анкера: 80мм

Диаметър на болта: М12

Дължина на болта: 140мм

Дебелина на закрепване: 40мм

Дълбочина: 105 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 15,7408 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 18-70 (1бр.)

18,41 лв.

Диаметър на анкера: 80мм

Диаметър на болта: М12

Дължина на болта: 170мм

Дебелина на закрепване: 70мм

Дълбочина: 105 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 18,409 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 24-25 (1бр.)

26,95 лв.

Диаметър на анкера: 100мм

Диаметър на болта: М16

Дължина на болта: 140мм

Дебелина на закрепване: 20мм

Дълбочина: 130 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 26,9456 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-S 24-50 (1бр.)

30,01 лв.

Диаметър на анкера: 100мм

Диаметър на болта: М16

Дължина на болта: 170мм

Дебелина на закрепване: 50мм

Дълбочина: 130 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.:30,014 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 10-10 (1бр.)

4,08 лв.

Диаметър на анкера: 10мм

Диаметър на шпилката: М6

Дължина на шпилката: 79мм

Дебелина на закрепване: 10мм

Дълбочина: 65 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 4,0825 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 10-50 (1бр.)

5,35 лв.

Диаметър на анкера: 10мм

Диаметър на шпилката: М6

Дължина на шпилката: 119мм

Дебелина на закрепване: 50мм

Дълбочина: 65 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 5,35 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 12-25 (1бр.)

5,43 лв.

Диаметър на анкера: 12мм

Диаметър на шпилката: М8

Дължина на шпилката: 112мм

Дебелина на закрепване: 30мм

Дълбочина: 80 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 5,43 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 12-50 (1бр.)

5,78 лв.

Диаметър на анкера: 12мм

Диаметър на шпилката: М8

Дължина на шпилката: 132мм

Дебелина на закрепване: 50мм

Дълбочина: 80 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 5,78 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 14-25 (1бр.)

8,83 лв.

Диаметър на анкера: 14мм

Диаметър на шпилката: М10

Дължина на шпилката: 123мм

Дебелина на закрепване: 25мм

Дълбочина: 95 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 8,83 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 14-50 (1бр.)

10,08 лв.

Диаметър на анкера: 14мм

Диаметър на шпилката: М10

Дължина на шпилката: 143мм

Дебелина на закрепване: 45мм

Дълбочина: 95 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 10,08 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 18-25 (1бр.)

12,99 лв.

Диаметър на анкера: 18мм

Диаметър на шпилката: М12

Дължина на шпилката: 155мм

Дебелина на закрепване: 40мм

Дълбочина: 105 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 12,99 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 18-70 (1бр.)

15,53 лв.

Диаметър на анкера: 18мм

Диаметър на шпилката: М12

Дължина на шпилката: 185мм

Дебелина на закрепване: 70мм

Дълбочина: 105 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 15,53 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 24-25 (1бр.)

25,53 лв.

Диаметър на анкера: 24мм

Диаметър на шпилката: М16

Дължина на шпилката: 161мм

Дебелина на закрепване: 20мм

Дълбочина: 130 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 25,53 лв. без ДДС

Сегментен анкер SZ-B 24-50 (1бр.)

28,19 лв.

Диаметър на анкера: 24мм

Диаметър на шпилката: М16

Дължина на шпилката: 191мм

Дебелина на закрепване: 50мм

Дълбочина: 130 мм

Материал: St

Опаковка: 1 бр.

Цена  1бр.: 28,19 лв. без ДДС