Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Гайка нит 88106

Гайка нит 88106 е с цилиндрично тяло и орвор в средата с нарязана в единия край резба. Нит гайките се занитват в закрепващите плоскости, чрез специален инструмент, като резбовия отвор има функция да създава резбово съединение между плоскостите и детайл. Нит гайката може да бъде с борд или без борд и се изработват от стомана.

Гайка нит 88106