Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Секторни гайки DIN 70852

Секторни гайки по DIN 70852 са с кръгла форма и прорези. Секторната гайка е ниска с метрична ситна резба. Секторните гайки се използват за закрепване на лагери към вал, за закрепване на зъбни колела ремъчни шайби и други. За затягане и развиване се използва специален ключ.

Секторни гайки DIN 70852