Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Секторни гайки с отвори DIN 1816

Секторни гайки по DIN 1816 са с кръгла форма и странични отвори. Секторната гайка е ниска с метрична ситна резба. Секторните гайки се използват за закрепване на лагери към вал, за закрепване на зъбни колела ремъчни шайби и други. За затягане и развиване се използва специален ключ.

Секторни гайки с отвори DIN 1816