Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Електроарматура

Електроарматура включва кабелни накрайници, кабелни съединители, клеми за кабели, муфи, глави за всички видове напрежение-ниско, средно и високо. Изделията са от стомана, алуминий, мед и биметални.Сигурната електрическата връзка е немислима без качествени свързващи елементи(електроарматура). Проблемите във връзката водят до повреди с многократно по високи щети от стойността на качествените свързващи елементи.

Електроарматура