Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Шайби-специална форма

Шайбите със специална форма имат разнообразно предназначение и приложение, но най чест се използват с цел уплътняване и фасонна(декоративна) функция.

Шайби-специална форма