Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Регулиращи пръстени

Регулиращите пръстени са предназначени за регулиране положението на детайлите на вал.Конструкцията е кръгла форма със специално изработени резбовани отвори с винтове за фиксиране на пръстена върху вала.

Регулиращи пръстени