Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Дискови пружини

Дисковите пружини са с кръгла форма с вътрешен и външен диаметър според мястото за монтиране.Пружините са конусни и са изработени от пружинна стомана.При притискане се създава сила в обратно осево направление. 

Дискови пружини