Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Резбови вложки

Резбовите вложки представляват спираловидна нишка, която се поставя в компрометиран резбови отвор. Резбовата вложка възстановява резби, които не посволяват замяна на детайла, в който са направени и поради тази причина се възстановява съществуващия резбови отвор.

Резбови вложки