Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for

Квадратни касетъчни гайки 88109

Квадратни касетъчни гайки 88109 са с квадратна форма и са с обшивка. Квадратните касетъчни гайки компенсърат разликата в размерите. Квадратната касетъчна гайка се използва най-често в електроуредите.

Квадратни касетъчни гайки 88109