056/ 844 712
Работно време: Понеделник-Петък 8.00ч - 17.00ч

Електроматериали

Можете да изтеглите каталозите на фирма „Макрис-ГПХ“ ООД

Съединителна арматура за кабели и проводници с малки сечения
Редови клеми и аксесоари
Електроинсталационни материали
Арматура за електропроводи
Лични предпазни средства
Инструменти, изолирани до 1000 V
Механични инструменти за обработка на кабели и проводници
Подемни механизми и съоръжения
Измервателни инструменти и уреди
Хидравлични инструменти за обработка на кабели и проводници
Студеносвиваема кабелна арматура за CpH
Кабелна арматура за HH